Schwerpunkte

DatenFLUSS 05/02: Homepagegestaltung

12.11.2005 - 13.11.2005

Schloss Wolkersdorf, FLUSS-Büro Schlossplatz 2, 2120 Wolkersdorf

Schwerpunkt: Homepagegestaltung, Einführung in HTML
2tägiger Workshop (Sa. – So.), 12.-13.11.2005, FLUSS-Büro

Kursgebühr: 90.- Euro